PP Fukushidoin 2015-2020

PP zrušen a nahrazen pasáží v PP členství a hlasování na VH 2020-06-11

Verze schválená VH 2015-03-13

PROVÁDĚCÍ PŘEDPIS

FUKUSHIDOIN a ZKUŠEBNÍ KOMISAŘ

I. FUKUSHIDOIN

1.1 Název FUKUSHIDOIN

Název FUKUSHIDOIN v překladu znamená asistent či instruktor, jeho použití v rámci BOHEMIA AIKIKAI, z.s. /dále jen BA/ je vysvětleno dále.

1.2 Definice titulu FUKUSHIDOIN BA

Na základě návrhu prezidenta BA může Rada BA jmenovat čestné členy BA tzv. FUKUSHIDOIN BA při splnění všech předpokladů nutných k užívání tohoto titulu.

1.3. Podmínky pro titul FUKUSHIDOIN BA

Kandidát na titul FUKUSHIDOIN BA musí splňovat následující předpoklady:

–            věk minimálně 25 let

–            technický stupeň minimálně 2. Dan Aikikai Honbu Dojo

–            musí být řádným členem BA

–            aktivně se podílet na rozvoji BA

1.4. Náplň činnosti FUKUSHIDOIN BA

Hlavní náplní činnosti čestného člena FUKUSHIDOIN BA je především:

–            podílet se aktivně na vedení, správě a organizaci BA, na zajištění pravidelného a kvalitního tréninku členů BA, dále na organizování seminářů a škol a na činnostech jakkoliv souvisejících s rozvojem BA

1.5. Práva FUKUSHIDOIN BA

FUKUSHIDOIN BA se může účastnit Valných hromad BA a má právo jednoho volebního hlasu, který je však nepřenosný (viz. Prováděcí předpis Členství a hlasování). Může předkládat jakékoliv návrhy k projednání na Valné hromadě BA za podmínek definovaných v PP Členství a hlasování.

1.6. Povinnosti FUKUSHIDOIN BA

FUKUSHIDOIN BA se musí při své činnosti řídit Stanovami BA, prováděcími předpisy a rozhodnutím orgánů BA, tj. Valné hromady BA, Rady BA a Prezidenta BA.

1.7. Vznik a zánik FUKUSHIDOIN BA

Titul FUKUSHIDOIN BA uděluje pouze Rada BA. Právo užívat titulu FUKUSHIDOIN BA a s ním spojených výhod je platné po celou dobu, po kterou jeho držitel splňuje předpoklady pro získání tohoto titulu definované v čl. 1.3 tohoto předpisu.

Rada BA má právo titul FUKUSHIDOIN BA jeho držiteli kdykoliv v průběhu období jeho platnosti odebrat, a to jedná-li osoba s tímto titulem v rozporu se zájmy BA či v rozporu s morálními a etickými zásadami bojových umění nebo v rozporu s právními předpisy BA a České republiky. Návrh na ukončení užívání titulu FUKUSHIDOIN BA může podat člen Rady BA nebo někdo z osob užívající tento titul či tato osoba sama.

 

 II. ZKUŠEBNÍ KOMISAŘ

2.1 Definice titulu Zkušební komisař BA

Zkušební komisař BA je člen BA, který byl jmenován Radou BA na návrh Prezidenta BA Zkušebním komisařem BA a jež splňuje podmínky pro jmenování Zkušebním komisařem BA.

2.2. Podmínky pro jmenování Zkušebním komisařem BA

Zkušební komisař musí splňovat následující předpoklady:

–      věk minimálně 25 let

–      technický stupeň minimálně 3. Dan Aikikai Honbu Dojo

–      musí být řádným členem BA

–      technická a morální úroveň umožňuje udělovat technické stupně kyu

 2.3 Oprávnění Zkušebního komisaře BA

Zkušební komisař je oprávněn udělovat v souladu s PP Zkoušky technické stupně do 2. Kyu včetně a činit úkony s tímto související uváděné v PP Zkoušky.

Zkušebním komisařem pro technické stupně 1. Kyu a Dan Aikikai Honbu Dojo je Shihan určený Honbu Dojo schválený Radou BA.

Přísedící zkušební komise pro zkoušky na 1. Kyu a Dan Aikikai Honbu Dojo je jmenován ze Zkušebních komisařů BA, viz. PP Zkoušky, čl. 3.3.

 2.4 Povinnosti Zkušebního komisaře BA

Zkušební komisař BA se musí při své činnosti řídit Stanovami BA, prováděcími předpisy BA a rozhodnutím orgánů BA, tj. Valné hromady BA, Rady BA a Prezidenta BA.

2.5 Vznik a zánik Zkušebního komisaře BA

Titul Zkušební komisař BA uděluje pouze Rada BA. Právo užívat titulu Zkušební komisař BA a s ním spojených práv a povinností je platné po celou dobu, po kterou jeho držitel splňuje předpoklady pro získání tohoto titulu definované v čl. 2.2 tohoto předpisu.

Rada BA má právo titul zkušební komisař BA jeho držiteli kdykoliv v průběhu období jeho platnosti odebrat, a to jedná-li osoba s tímto titulem v rozporu se zájmy BA či v rozporu s morálními a etickými zásadami bojových umění nebo v rozporu s právními předpisy BA a České republiky. Rada BA je též oprávněna odebrat titul Zkušební komisař BA též v případě, že jeho držitel nebude řádně udělovat technické stupně kyu v souladu s platným a účinným Zkouškovým řádem BA. Návrh na ukončení užívání titulu Zkušební komisař BA může podat člen Rady BA nebo někdo z osob užívající tento titul či tato osoba sama.

 III. Závěrečná ustanovení

Tento předpis nabývá platnosti a účinnosti okamžikem kdy jej schválí Valná Hromada BA.


 

Prováděcí předpis přijat Valnou Hromadou Bohemia Aikikai 13.3.2015.

PP zrušen a nahrazen pasáží v PP členství a hlasování na VH 2020-06-11

Pátek 21. června 2024
Nejbližší semináře
June  2024
MTWTFSS
 12
34567
seminář 7.6.2024
 • Jean-Michel Bovio

  Začátek: 7.6.2024

  konec: 10.6.2024

  Místo: Hauteville, FR

8
seminář 8.6.2024
 • Jean-Michel Bovio

  Začátek: 7.6.2024

  konec: 10.6.2024

  Místo: Hauteville, FR

9
seminář 9.6.2024
 • Jean-Michel Bovio

  Začátek: 7.6.2024

  konec: 10.6.2024

  Místo: Hauteville, FR

10111213141516
1718192021
seminář 21.6.2024
 • Shishiya Ichiro sensei, 7. Dan

  Začátek: 21.6.2024

  konec: 24.6.2024

  Místo: Plzeň

22
seminář 22.6.2024
 • Shishiya Ichiro sensei, 7. Dan

  Začátek: 21.6.2024

  konec: 24.6.2024

  Místo: Plzeň

23
seminář 23.6.2024
 • Shishiya Ichiro sensei, 7. Dan

  Začátek: 21.6.2024

  konec: 24.6.2024

  Místo: Plzeň

2425262728
seminář 28.6.2024
 • Koji Yoshida sensei, 7. Dan

  Začátek: 28.6.2024

  konec: 1.7.2024

  Místo: Japonsko

29
seminář 29.6.2024
 • Koji Yoshida sensei, 7. Dan

  Začátek: 28.6.2024

  konec: 1.7.2024

  Místo: Japonsko

30
seminář 30.6.2024
 • Koji Yoshida sensei, 7. Dan

  Začátek: 28.6.2024

  konec: 1.7.2024

  Místo: Japonsko

No events to display.

NAVRCHOLU.cz