PP Fukushidoin

Verze schválená VH 2015-03-13

PROVÁDĚCÍ PŘEDPIS

FUKUSHIDOIN a ZKUŠEBNÍ KOMISAŘ

I. FUKUSHIDOIN

1.1 Název FUKUSHIDOIN

Název FUKUSHIDOIN v překladu znamená asistent či instruktor, jeho použití v rámci BOHEMIA AIKIKAI, z.s. /dále jen BA/ je vysvětleno dále.

1.2 Definice titulu FUKUSHIDOIN BA

Na základě návrhu prezidenta BA může Rada BA jmenovat čestné členy BA tzv. FUKUSHIDOIN BA při splnění všech předpokladů nutných k užívání tohoto titulu.

1.3. Podmínky pro titul FUKUSHIDOIN BA

Kandidát na titul FUKUSHIDOIN BA musí splňovat následující předpoklady:

–            věk minimálně 25 let

–            technický stupeň minimálně 2. Dan Aikikai Honbu Dojo

–            musí být řádným členem BA

–            aktivně se podílet na rozvoji BA

1.4. Náplň činnosti FUKUSHIDOIN BA

Hlavní náplní činnosti čestného člena FUKUSHIDOIN BA je především:

–            podílet se aktivně na vedení, správě a organizaci BA, na zajištění pravidelného a kvalitního tréninku členů BA, dále na organizování seminářů a škol a na činnostech jakkoliv souvisejících s rozvojem BA

1.5. Práva FUKUSHIDOIN BA

FUKUSHIDOIN BA se může účastnit Valných hromad BA a má právo jednoho volebního hlasu, který je však nepřenosný (viz. Prováděcí předpis Členství a hlasování). Může předkládat jakékoliv návrhy k projednání na Valné hromadě BA za podmínek definovaných v PP Členství a hlasování.

1.6. Povinnosti FUKUSHIDOIN BA

FUKUSHIDOIN BA se musí při své činnosti řídit Stanovami BA, prováděcími předpisy a rozhodnutím orgánů BA, tj. Valné hromady BA, Rady BA a Prezidenta BA.

1.7. Vznik a zánik FUKUSHIDOIN BA

Titul FUKUSHIDOIN BA uděluje pouze Rada BA. Právo užívat titulu FUKUSHIDOIN BA a s ním spojených výhod je platné po celou dobu, po kterou jeho držitel splňuje předpoklady pro získání tohoto titulu definované v čl. 1.3 tohoto předpisu.

Rada BA má právo titul FUKUSHIDOIN BA jeho držiteli kdykoliv v průběhu období jeho platnosti odebrat, a to jedná-li osoba s tímto titulem v rozporu se zájmy BA či v rozporu s morálními a etickými zásadami bojových umění nebo v rozporu s právními předpisy BA a České republiky. Návrh na ukončení užívání titulu FUKUSHIDOIN BA může podat člen Rady BA nebo někdo z osob užívající tento titul či tato osoba sama.

 

 II. ZKUŠEBNÍ KOMISAŘ

2.1 Definice titulu Zkušební komisař BA

Zkušební komisař BA je člen BA, který byl jmenován Radou BA na návrh Prezidenta BA Zkušebním komisařem BA a jež splňuje podmínky pro jmenování Zkušebním komisařem BA.

2.2. Podmínky pro jmenování Zkušebním komisařem BA

Zkušební komisař musí splňovat následující předpoklady:

–      věk minimálně 25 let

–      technický stupeň minimálně 3. Dan Aikikai Honbu Dojo

–      musí být řádným členem BA

–      technická a morální úroveň umožňuje udělovat technické stupně kyu

 2.3 Oprávnění Zkušebního komisaře BA

Zkušební komisař je oprávněn udělovat v souladu s PP Zkoušky technické stupně do 2. Kyu včetně a činit úkony s tímto související uváděné v PP Zkoušky.

Zkušebním komisařem pro technické stupně 1. Kyu a Dan Aikikai Honbu Dojo je Shihan určený Honbu Dojo schválený Radou BA.

Přísedící zkušební komise pro zkoušky na 1. Kyu a Dan Aikikai Honbu Dojo je jmenován ze Zkušebních komisařů BA, viz. PP Zkoušky, čl. 3.3.

 2.4 Povinnosti Zkušebního komisaře BA

Zkušební komisař BA se musí při své činnosti řídit Stanovami BA, prováděcími předpisy BA a rozhodnutím orgánů BA, tj. Valné hromady BA, Rady BA a Prezidenta BA.

2.5 Vznik a zánik Zkušebního komisaře BA

Titul Zkušební komisař BA uděluje pouze Rada BA. Právo užívat titulu Zkušební komisař BA a s ním spojených práv a povinností je platné po celou dobu, po kterou jeho držitel splňuje předpoklady pro získání tohoto titulu definované v čl. 2.2 tohoto předpisu.

Rada BA má právo titul zkušební komisař BA jeho držiteli kdykoliv v průběhu období jeho platnosti odebrat, a to jedná-li osoba s tímto titulem v rozporu se zájmy BA či v rozporu s morálními a etickými zásadami bojových umění nebo v rozporu s právními předpisy BA a České republiky. Rada BA je též oprávněna odebrat titul Zkušební komisař BA též v případě, že jeho držitel nebude řádně udělovat technické stupně kyu v souladu s platným a účinným Zkouškovým řádem BA. Návrh na ukončení užívání titulu Zkušební komisař BA může podat člen Rady BA nebo někdo z osob užívající tento titul či tato osoba sama.

 III. Závěrečná ustanovení

Tento předpis nabývá platnosti a účinnosti okamžikem kdy jej schválí Valná Hromada BA.


 

Prováděcí předpis přijat Valnou Hromadou Bohemia Aikikai 13.3.2015.

Sobota 19. října 2019
Nejbližší semináře
October  2019
MTWTFSS
 1234
seminář 4.10.2019
5
seminář 5.10.2019
6
seminář 6.10.2019
7891011
seminář 11.10.2019
 • Shishiya Ichiro sensei, 7.Dan

  Začátek: 11.10.2019

  konec: 14.10.2019

  Místo: Hamburg, DE

12
seminář 12.10.2019
 • Shishiya Ichiro sensei, 7.Dan

  Začátek: 11.10.2019

  konec: 14.10.2019

  Místo: Hamburg, DE

 • Jaroslav Bitarovec, 4.Dan

  Začátek: 12.10.2019

  konec: 13.10.2019

  Místo: Hořice, CZ

13
seminář 13.10.2019
 • Shishiya Ichiro sensei, 7.Dan

  Začátek: 11.10.2019

  konec: 14.10.2019

  Místo: Hamburg, DE

14151617
seminář 17.10.2019
 • Shishiya Ichiro sensei, 7.Dan

  Začátek: 17.10.2019

  konec: 21.10.2019

  Místo: Malmo, SW

18
seminář 18.10.2019
 • Shishiya Ichiro sensei, 7.Dan

  Začátek: 17.10.2019

  konec: 21.10.2019

  Místo: Malmo, SW

19
seminář 19.10.2019
 • Shishiya Ichiro sensei, 7.Dan

  Začátek: 17.10.2019

  konec: 21.10.2019

  Místo: Malmo, SW

20
seminář 20.10.2019
 • Shishiya Ichiro sensei, 7.Dan

  Začátek: 17.10.2019

  konec: 21.10.2019

  Místo: Malmo, SW

212223242526
seminář 26.10.2019
 • R. Strejc, T. Kupec, J. Vobicková, M. Matoušek

  Začátek: 26.10.2019

  konec: 28.10.2019

  Místo: Jičín

27
seminář 27.10.2019
 • R. Strejc, T. Kupec, J. Vobicková, M. Matoušek

  Začátek: 26.10.2019

  konec: 28.10.2019

  Místo: Jičín

28293031 
seminář 17.10.2019

Shishiya Ichiro sensei, 7.Dan

konec: 21.10.2019

Místo: Malmo, SW

seminář 26.10.2019

R. Strejc, T. Kupec, J. Vobicková, M. Matoušek

konec: 28.10.2019

Místo: Jičín

seminář 8.11.2019

Shishiya Ichiro sensei, 7. Dan

konec: 11.11.2019

Místo: Plzeň, CZ

seminář 15.11.2019

Shishiya Ichiro sensei, 7.Dan

konec: 17.11.2019

Místo: ? Polsko

NAVRCHOLU.cz