Valná Hromada

Valná hromada Bohemia Aikikai

Příští valná hromada se bude konat V-VI 2020  elektronickým hlasováním

Místo konání: elektronicky formou hlasování na webu BA

Začátek: 20. 5.  2020

Jelikož koronavirová situace zatím nedává naději, že bychom se v dohledné době společně sešli na nějakém semináři a uspořádali tam Valnou hromadu BOHEMIA AIKIKAI (dál jen VH BA), a jelikož současné Radě BA vypršel mandát, je třeba uspořádat VH BA s elektronickým hlasováním a zvolit na ní Radu novou.

Prosím zašlete do 30.4.2020 na adresu   Vaše návrhy kandidátů do nové Rady BA.
Máte-li něco dalšího, co byste chtěli na VH BA předložit k hlasování, též to napište.

Oficiální pozvánka s programem a přesnějšími informacemi bude všem kterých se týká včas zaslána na uvedený kontaktní e-mail Radou BA nebo pověřenou osobou.


Návrhy  k projednání na příští VH:

Volba kandidátů do Rady BA a Presidenta BA na další funkční období.

Připomínky, náměty  nebo vlastní návrhy k projednámí zasílejte do 30.4.2020 na e-mail

Návrhy zaslané v termínu do 30.4.2020:

1/ Navrhuji, aby VH BA mohla propůjčit hlasovací právo zvolenému členovi Rady BA, pokud tento člen nemá volební hlas z jiného titulu (vedoucí oddílu, fukushidoin). Bylo by to jen po dobu vykonávání volené funkce. Takto udělený hlas nebude nárokovatelný a bude o něm rozhodovat pouze VH BA. V případě opakovaného zvolení zvážit i možnost udělení titulu Fukushidoin, neboť takový člověk se pravděpodobně významnou měrou zasloužil o chod a rozvoj BA.

2/  V rámci rozvoje Aiki Toho Iai v BA navrhuji zavedení zkoušek na 1. kyu v Aiki Toho Iai. Takovéto zkoušky by mohly zatraktivnit další zdokonalování v technikách Aiki Toho Iai. Forma a obsah těchto zkoušek jsou předmětem pro následnou diskusi – kolik kata, kihon, možnost zkoušet i pokud zkoušený nemá iaito…

3/ V současné době jsou z fondu BA dotovány pouze semináře p. Shishiya senseie, dříve i semináře p. Yoshida shihana. Navrhuji, aby bylo možné podpořit i jiné semináře z fondu BA, zejména jsou-li prodělečné. Dotace bude poskytnuta na základě žádosti pořadatele, schvalování dotace bude v kompetenci Rady BA.

4/  V současné době nelze prokázat účelovost poskytovaných dotací na semináře z fondu BA. Navrhuji, aby všechny dotované semináře byly v rámci transparentnosti vyúčtovány a vyúčtování předloženo Radě BA.

5/ Rada BA předkládá k hlasování žádost oddíl Aikido New Pub o jeho přijetí do BA.
Žádost předložil vedoucí oddílu V. Candra, žádost podporují Fukushidoinové J. Dobeš, P. Hvězda a J. Marek.

Rámcový program VH:
1. Schválení programu VH
2. Schválení zapisovatele (navržen Václav Candra)
3. Schválení ověřovatele zápisu (navržena JUDr. Jindřiška Kořínková)
4. Volba Rady BA – Volí se 3 členové na období 2020-2024, nominovaní kandidáti dle abecedy:
Bitarovec, Dobeš, Marek, Vobicková + možno dopsat další jméno (Candra a Hvězda byli sice navrženi, ale nepřejí si kandidovat)
5. Vyhodnocení volby členů Rady BA – Zvoleni jsou 3 kandidáti s nejvyšším počtem hlasů.
6. V případě zvolení více než 3 kandidátů z důvodu rovnosti počtu hlasů bude následovat “rozstřel”, tj. hlasování o kandidátech s rovným počtem hlasů.
7. Volba Presidenta BA – Hlasovat lze pro 1 ze 3 výše zvolených členů Rady BA
8. Hlasování o předem zaslaných návrzích (zaslal J. Bitarovec), podrobnosti viz výše.
9. Hlasování o předem zaslané žádosti o přijetí nového oddílu do BA, podrobnosti viz výše.
10. Usnesení a závěr – Zapisovatel s ověřovatelem zápisu zpracují zápis z VH BA bez zbytečného odkladu.
Nově zvolená Rada BA zahájí činnost a předá zápis z VH BA na Městský soud v Praze, aby byly bez zbytečného odkladu zapsáni do obchodního rejstříku noví členové Rady BA. Pokud to návrhy schválené na VH BA vyžadují, provede Rada BA úpravu Prováděcích předpisů BA a popř. Stanov BA

POZOR – rád bych připomněl, že hlasovat na VH mohou zástupci řádných oddílů a fukushidoini, kteří mají řádně zaplacené členské příspěvky na daný rok (u řádných oddílů více než 3 členové). Termín zaplacení příspěvků je do konce února.


Osoby s volebním právem:

Stav dle zaplacených členských příspěvků na rok 2020.

Balnar Zdeněk  – SKMP Ostrava

Bitarovec Jaroslav – Fukushidoin +  HradecKrálové

Candra Václav – Fukushidoin

Čabrada Jiří – Fukushidoin + Aikido Plzeň

Dobeš Jacek – Fukushidoin + Hořice

Hvězda Petr – Fukushidoin + Renmei Praha

Kořínková Jindřiška – Fukushidoin

Marek Jiří – Fukushidoin

Remiáš Dan – Fukushidoin + Ostrava

Svoboda Martin – Jičín

Šípek Radek – Fukushidoin + Žďár nad Sázavou

Tóth Alexander – Mariánské Lázně

Zeman Josef – Fukushidoin

 

Pokud klub má zastupovat jiný zástupce je potřeba včas před začátkem VH doručit Radě BA písemné pověření od vedení daného klubu (e-mail postačí), na jeho základě bude novému zástupci vytvořen uživatelský účet aby mohl hlasovat. Bez něj nebude Valnou hromadou uznán jako oprávněný zástupce klubu. (Viz. platné Stanovy a Prováděcí předpisy BA). Pověření bude přiloženo jako příloha k zápisu z VH.

 


Ke stažení:

Formulář pro delegování jiného zástupce oddílu

Sobota 16. ledna 2021
Nejbližší semináře
January  2021
MTWTFSS
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
No events to display.

NAVRCHOLU.cz