Hlasování VH V/2020

Elektronické hlasování Valné Hromady Bohemia Aikikai V/2020

1/ Schválení programu VH

– hlasování bude zahájeno 20. 5. 2020 ve 0:01
– hlasování bude ukončeno 24. 5. 2020 ve 23:59

Program VH:

1. Schválení programu VH
2. Schválení zapisovatele (navržen Václav Candra)
3. Schválení ověřovatele zápisu (navržena JUDr. Jindřiška Kořínková)
4. Volba Rady BA – Volí se 3 členové na období 2020-2024, nominovaní kandidáti dle abecedy:
Bitarovec, Dobeš, Marek, Vobicková + možno dopsat další jméno (Candra a Hvězda byli sice navrženi, ale nepřejí si kandidovat)
5. Vyhodnocení volby členů Rady BA – Zvoleni jsou 3 kandidáti s nejvyšším počtem hlasů.
6. V případě zvolení více než 3 kandidátů z důvodu rovnosti počtu hlasů bude následovat “rozstřel”, tj. hlasování o kandidátech s rovným počtem hlasů.
7. Volba Presidenta BA – Hlasovat lze pro 1 ze 3 výše zvolených členů Rady BA
8. Hlasování o předem zaslaných návrzích (zaslal J. Bitarovec), podrobnosti viz výše.
9. Hlasování o předem zaslané žádosti o přijetí nového oddílu do BA, podrobnosti viz výše.
10. Usnesení a závěr – Zapisovatel s ověřovatelem zápisu zpracují zápis z VH BA bez zbytečného odkladu.
Nově zvolená Rada BA zahájí činnost a předá zápis z VH BA na Městský soud v Praze, aby byli bez zbytečného odkladu zapsáni do obchodního rejstříku noví členové Rady BA. Pokud to návrhy schválené na VH BA vyžadují, provede Rada BA úpravu Prováděcích předpisů BA a popř. Stanov BA

Hlasování již bylo ukončeno.

Schválení programu Valné Hromady
13 hlasů
×

2/ Schválení zapisovatele:

– hlasování bude zahájeno 20. 5. 2020 ve 0:01
– hlasování bude ukončeno 24. 5. 2020 ve 23:59

navržen Václav Candra

Hlasování již bylo ukončeno.

Schválení zapisovatele - navržen Václav Candra
13 hlasů
×

3/ Schválení ověřovatele:

– hlasování bude zahájeno 20. 5. 2020 ve 0:01
– hlasování bude ukončeno 24. 5. 2020 ve 23:59

navržena JUDr. Jindřiška Kořínková

Hlasování již bylo ukončeno.

Schválení ověřovatele - navržena JUDr. Jindřiška Kořínková
13 hlasů
×

 

4/ Volba členů Rady BA pro funkční období 2020 – 2024

(nominovaní kandidáti dle abecedy:
Bitarovec, Dobeš, Marek, Vobicková + možno dopsat další jméno (Candra a Hvězda byli sice navrženi, ale nepřejí si kandidovat). Než někoho přidáte ověřte si prosím že vůbec má zájem funkci přijmout)

– hlasování bude zahájeno 26. 5. 2020 ve 0:01
– hlasování bude ukončeno 2. 6. 2020 ve 23:59

Hlasování již bylo ukončeno.

Zvolte prosím 3 kandidáty do Rady BA
13 hlasů
HLASOVAT
×

Předem nominivaní kandidáti jsou řazeni abecedně dle příjmení, pokud využijete možnost přidat jiného kandidáta tak bude přidán na konec seznamu.

6/ Volba členů Rady BA pro funkční období 2020 – 2024
– rozstřel v případě stejného počtu hlasů více kandidátů –

– zvoleni 3 kandidáti, rozdtřel není potřeba

7/ Volba Presidenta BA pro funkční období 2020 – 2024

Z nově zvolených členů Rady BA vyberte koho volíte za Presidenta BA:

(kandidáti na Presidenta BA budou aktualizováni až po vyhodnocení volby nové Rady BA)

– hlasování bude zahájeno 4. 6. 2020 ve 0:01
– hlasování bude ukončeno 11. 6. 2020 ve 23:59

Hlasování již bylo ukončeno.

Vyberte koho z členů Rady BA volíte za Presidenta BA
15 hlasů
×

8/ Hlasování o přijetí zaslaných návrhů:

– hlasování bude zahájeno 26. 5. 2020 ve 0:01
– hlasování bude ukončeno 11. 6. 2020 ve 23:59

8.1/ Navrhuji, aby VH BA mohla propůjčit hlasovací právo zvolenému členovi Rady BA, pokud tento člen nemá volební hlas z jiného titulu (vedoucí oddílu, fukushidoin). Bylo by to jen po dobu vykonávání volené funkce. Takto udělený hlas nebude nárokovatelný a bude o něm rozhodovat pouze VH BA. V případě opakovaného zvolení zvážit i možnost udělení titulu Fukushidoin, neboť takový člověk se pravděpodobně významnou měrou zasloužil o chod a rozvoj BA.

Hlasování již bylo ukončeno.

Hlasování o přijetí návrhu č. 1:
14 hlasů
×

8.2/ V rámci rozvoje Aiki Toho Iai v BA navrhuji zavedení zkoušek na 1. kyu v Aiki Toho Iai. Takovéto zkoušky by mohly zatraktivnit další zdokonalování v technikách Aiki Toho Iai. Forma a obsah těchto zkoušek jsou předmětem pro následnou diskusi – kolik kata, kihon, možnost zkoušet i pokud zkoušený nemá iaito…

Hlasování již bylo ukončeno.

Hlasování o přijetí návrhu č. 2:
14 hlasů
×

8.3/ V současné době jsou z fondu BA dotovány pouze semináře p. Shishiya senseie, dříve i semináře p. Yoshida shihana. Navrhuji, aby bylo možné podpořit i jiné semináře z fondu BA, zejména jsou-li prodělečné. Dotace bude poskytnuta na základě žádosti pořadatele, schvalování dotace bude v kompetenci Rady BA.

Hlasování již bylo ukončeno.

Hlasování o přijetí návrhu č. 3:
14 hlasů
×

8.4/ V současné době nelze prokázat účelovost poskytovaných dotací na semináře z fondu BA. Navrhuji, aby všechny dotované semináře byly v rámci transparentnosti vyúčtovány a vyúčtování předloženo Radě BA.

Hlasování již bylo ukončeno.

Hlasování o přijetí návrhu č. 4:
14 hlasů
×

9/ Rada BA předkládá k hlasování žádost oddíl Aikido New Pub o jeho přijetí do BA.
Žádost předložil vedoucí oddílu V. Candra, žádost podporují Fukushidoinové J. Dobeš, P. Hvězda a J. Marek.

– hlasování bude zahájeno 26. 5. 2020 ve 0:01
– hlasování bude ukončeno 11. 6. 2020 ve 23:59

Hlasování již bylo ukončeno.

Hlasování o přijetí oddílu Aikido New Pub (Plzeň)
14 hlasů
×

 

Výsledky jednotlivých hlasování budou dostupné ihned po uzavření daného hlasování.

Pátek 31. března 2023
Nejbližší semináře
March  2023
MTWTFSS
 12345
6789101112
13141516171819
2021222324
seminář 24.3.2023
25
seminář 25.3.2023
26
seminář 26.3.2023
2728293031 
No events to display.

NAVRCHOLU.cz