VH 2020-05 – Hlasování

Elektronické hlasování Valné Hromady Bohemia Aikikai V/2020

1/ Schválení programu VH

– hlasování bude zahájeno 20. 5. 2020 ve 0:01
– hlasování bude ukončeno 24. 5. 2020 ve 23:59

Program VH:

1. Schválení programu VH
2. Schválení zapisovatele (navržen Václav Candra)
3. Schválení ověřovatele zápisu (navržena JUDr. Jindřiška Kořínková)
4. Volba Rady BA – Volí se 3 členové na období 2020-2024, nominovaní kandidáti dle abecedy:
Bitarovec, Dobeš, Marek, Vobicková + možno dopsat další jméno (Candra a Hvězda byli sice navrženi, ale nepřejí si kandidovat)
5. Vyhodnocení volby členů Rady BA – Zvoleni jsou 3 kandidáti s nejvyšším počtem hlasů.
6. V případě zvolení více než 3 kandidátů z důvodu rovnosti počtu hlasů bude následovat “rozstřel”, tj. hlasování o kandidátech s rovným počtem hlasů.
7. Volba Presidenta BA – Hlasovat lze pro 1 ze 3 výše zvolených členů Rady BA
8. Hlasování o předem zaslaných návrzích (zaslal J. Bitarovec), podrobnosti viz výše.
9. Hlasování o předem zaslané žádosti o přijetí nového oddílu do BA, podrobnosti viz výše.
10. Usnesení a závěr – Zapisovatel s ověřovatelem zápisu zpracují zápis z VH BA bez zbytečného odkladu.
Nově zvolená Rada BA zahájí činnost a předá zápis z VH BA na Městský soud v Praze, aby byli bez zbytečného odkladu zapsáni do obchodního rejstříku noví členové Rady BA. Pokud to návrhy schválené na VH BA vyžadují, provede Rada BA úpravu Prováděcích předpisů BA a popř. Stanov BA

Hlasování již bylo ukončeno.

Schválení programu Valné Hromady
13 hlasů
×

2/ Schválení zapisovatele:

– hlasování bude zahájeno 20. 5. 2020 ve 0:01
– hlasování bude ukončeno 24. 5. 2020 ve 23:59

navržen Václav Candra

Hlasování již bylo ukončeno.

Schválení zapisovatele - navržen Václav Candra
13 hlasů
×

3/ Schválení ověřovatele:

– hlasování bude zahájeno 20. 5. 2020 ve 0:01
– hlasování bude ukončeno 24. 5. 2020 ve 23:59

navržena JUDr. Jindřiška Kořínková

Hlasování již bylo ukončeno.

Schválení ověřovatele - navržena JUDr. Jindřiška Kořínková
13 hlasů
×

 

4/ Volba členů Rady BA pro funkční období 2020 – 2024

(nominovaní kandidáti dle abecedy:
Bitarovec, Dobeš, Marek, Vobicková + možno dopsat další jméno (Candra a Hvězda byli sice navrženi, ale nepřejí si kandidovat). Než někoho přidáte ověřte si prosím že vůbec má zájem funkci přijmout)

– hlasování bude zahájeno 26. 5. 2020 ve 0:01
– hlasování bude ukončeno 2. 6. 2020 ve 23:59

Hlasování již bylo ukončeno.

Zvolte prosím 3 kandidáty do Rady BA
13 hlasů
HLASOVAT
×

Předem nominivaní kandidáti jsou řazeni abecedně dle příjmení, pokud využijete možnost přidat jiného kandidáta tak bude přidán na konec seznamu.

6/ Volba členů Rady BA pro funkční období 2020 – 2024
– rozstřel v případě stejného počtu hlasů více kandidátů –

– zvoleni 3 kandidáti, rozdtřel není potřeba

7/ Volba Presidenta BA pro funkční období 2020 – 2024

Z nově zvolených členů Rady BA vyberte koho volíte za Presidenta BA:

(kandidáti na Presidenta BA budou aktualizováni až po vyhodnocení volby nové Rady BA)

– hlasování bude zahájeno 4. 6. 2020 ve 0:01
– hlasování bude ukončeno 11. 6. 2020 ve 23:59

Hlasování již bylo ukončeno.

Vyberte koho z členů Rady BA volíte za Presidenta BA
15 hlasů
×

8/ Hlasování o přijetí zaslaných návrhů:

– hlasování bude zahájeno 26. 5. 2020 ve 0:01
– hlasování bude ukončeno 11. 6. 2020 ve 23:59

8.1/ Navrhuji, aby VH BA mohla propůjčit hlasovací právo zvolenému členovi Rady BA, pokud tento člen nemá volební hlas z jiného titulu (vedoucí oddílu, fukushidoin). Bylo by to jen po dobu vykonávání volené funkce. Takto udělený hlas nebude nárokovatelný a bude o něm rozhodovat pouze VH BA. V případě opakovaného zvolení zvážit i možnost udělení titulu Fukushidoin, neboť takový člověk se pravděpodobně významnou měrou zasloužil o chod a rozvoj BA.

Hlasování již bylo ukončeno.

Hlasování o přijetí návrhu č. 1:
14 hlasů
×

8.2/ V rámci rozvoje Aiki Toho Iai v BA navrhuji zavedení zkoušek na 1. kyu v Aiki Toho Iai. Takovéto zkoušky by mohly zatraktivnit další zdokonalování v technikách Aiki Toho Iai. Forma a obsah těchto zkoušek jsou předmětem pro následnou diskusi – kolik kata, kihon, možnost zkoušet i pokud zkoušený nemá iaito…

Hlasování již bylo ukončeno.

Hlasování o přijetí návrhu č. 2:
14 hlasů
×

8.3/ V současné době jsou z fondu BA dotovány pouze semináře p. Shishiya senseie, dříve i semináře p. Yoshida shihana. Navrhuji, aby bylo možné podpořit i jiné semináře z fondu BA, zejména jsou-li prodělečné. Dotace bude poskytnuta na základě žádosti pořadatele, schvalování dotace bude v kompetenci Rady BA.

Hlasování již bylo ukončeno.

Hlasování o přijetí návrhu č. 3:
14 hlasů
×

8.4/ V současné době nelze prokázat účelovost poskytovaných dotací na semináře z fondu BA. Navrhuji, aby všechny dotované semináře byly v rámci transparentnosti vyúčtovány a vyúčtování předloženo Radě BA.

Hlasování již bylo ukončeno.

Hlasování o přijetí návrhu č. 4:
14 hlasů
×

9/ Rada BA předkládá k hlasování žádost oddíl Aikido New Pub o jeho přijetí do BA.
Žádost předložil vedoucí oddílu V. Candra, žádost podporují Fukushidoinové J. Dobeš, P. Hvězda a J. Marek.

– hlasování bude zahájeno 26. 5. 2020 ve 0:01
– hlasování bude ukončeno 11. 6. 2020 ve 23:59

Hlasování již bylo ukončeno.

Hlasování o přijetí oddílu Aikido New Pub (Plzeň)
14 hlasů
×

 

Výsledky jednotlivých hlasování budou dostupné ihned po uzavření daného hlasování.

Úterý 16. července 2024
Nejbližší semináře
July  2024
MTWTFSS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
No events to display.

NAVRCHOLU.cz