Mezinárodní seminář Shishiya Ichiro senseie v Hradci Králové v listopadu 2002

Shishiya Sensei (6. Dan aikido) je žákem Nishio Senseie (8. Dan aikido), cvičí aikido více než 40 let a je považován za jednoho z hlavních představitelů tohoto aiki-stylu. V České republice byl poprvé v roce 1996 jako asistent Nishio Senseie na druhém mezinárodním semináři tohoto učitele v Kolíně (pamětníci si jistě vzpomenou). V tomto roce i v letech minulých vedl Shishiya Sensei mezinárodní semináře v Německu, Švédsku a Itálii. V příštím roce opět do Evropy zavítá a pevně věříme, že jej uvidíme i u nás.

Všichni účastníci semináře se shodli, že po stránce cvičení a přístupu senseie k žákům, nemělo toto setkání aikidistů chybu. Tyto hlasy zazněly i z houští ostružin a dalšího lesního ovoce, ba dokonce i z mechu a kapradí. Cvičení bylo zaměřeno na základní principy aikido a aikido toho iai (soubor kat s mečem vytvořených Nishio Senseiem, úzce souvisejících s aikido). Shishiya Sensei tyto principy prezentoval především na technikách ikkyo, nykyo a sankyo, přičemž každé z technik vyhradil 2 dny. Techniky jsme procvičovali beze zbraní, kendori (s mečem), jodori (s tyčí jo), ken tai ken (meč proti meči), ken tai jo (meč proti jo) i v aikido toho iai a hledali jsme souvislosti mezi těmito jednotlivými formami. Domnívám se, že cílem Shishiya Senseie nebylo „nahustit“ do nás zmíněné základní techniky, ale ukázat na nich všeobecně platné věci, které musíme dále sami aplikovat v ostatních technikách. Sensei nám ukázal cestu a je na nás, co s tím uděláme. Charakterické pro tento seminář bylo, že Shishiya Sensei techniku nejen ukázal, ale podal k ní náležité vysvětlení. Též se stalo tradicí, že trénink nikdy neskončil včas, a že jsme vždy cvičili o několik (desítek) minut déle. Kromě „běžného“ cvičení nás velmi zaujaly hodiny pro pokročilé, kde byla spousta inspirujících nápadů pro trénink s mečem. Nejeden cvičenec si hned po semináři běžel koupit gumu a kopací míč. Jak se používá guma a kopací míč při tréninku s bokenem se nedá vysvětlit, musíte to vidět. Fantastická byla i dvouhodinová přednáška o japonském meči.

Každé místo konání seminářů je něčím specifické a jedinečné. Např. Mariánské Lázně = Mexiko, Vizovice = slivovice, Ostrava = Stodolní, Plzeň = Runway, Žinkovy = skoro nic, Praha = vůbec nic. V Hradci Králové jsou Městské Lázně s aquaparkem a saunou, non-stop bar U (u)mazaného králíčka, Pit Bull Club, labutě na Labi, dívky v ulicích. Toto město je též specifické způsobem vytápění pomocí horkovodů, které horko-těžko horkovedou horko z elektrárny v Opatovicích do věnného města českých královen. Když však na kotle této elektrárny spadla střecha (bez zásahu teroristů, což se může stát jen u nás), ocitli jsme se tím pádem (doslova střešním pádem) na počátku zimy ve městě bez topení, bez teplé vody, bez aquaparku a bez sauny, což pro některé účastníky semináře (hlavně Západoevropany) bylo velmi nelehké. Kupodivu se našli účastníci, kterým toto zjevné selhání východočeského energeticko-topného systému nevadilo. Byli to hoši z litevského Kaunasu, kteří po mnoho desetiletí byli nuceni žít v úzkém spojení s velkým bratrem z Moskvy a byli tak zvyklí na nejedno nepříjemné překvapení.

Jako organizátoři semináře jsme se rozhodli uspořádat anketu, kde se mohli účastníci semináře vyjádřit k organizačním chybám a nedostatkům. Negativně byly hodnoceny šatny a sprchy (tedy jejich malý počet a ještě menší rozměry) a dále nutnost dvakrát stěhovat tatami a s ním i celé aiki-ležení na nové pole působnosti. Jelikož organizátoři bydleli, šatili se a sprchovali v nedalekých Městských lázních a na stěhování tatami měli lidi, nemuselo by se nás to osobně dotýkat. Přesto jsme vyslyšeli prosebné i výhružné volání lidu a rozhodli se provést do příštího semináře nápravu. Je přece jasné, že motorem zlepšování je nevyhovující současný stav, a právě takového ukázkového nevyhovujícího stavu se nám podařilo dosáhnout na 150%. K rapidnímu zvýšení nespokojenosti lidu přispěla již výše zmíněná havárie elektrárny v Opatovicích, při níž si všichni reptalové a prudilové typu Abu Zahra uvědomili, že může nastat i něco horšího, než je čekání ve frontě na sprchu, nebo že pro ně nemáme pamětní tričko (které jsme pro něj nakonec stejně někde vyhrabali). Další případné havárii však hodláme čelit uspořádáním semináře během některého z teplých měsíců.
Tudíž jsme opět sebrali veškerou drzost a nestydatost, které je v nás měrou vrchovatou, a dovolujeme si pozvat všechny bojové umělce na další seminář Shishiya Ichiro senseie do Hradce Králové. Věříme, že tento seminář bude alespoň stejně tak neúspěšný, jako seminář předchozí a budeme mít další příležitost ke zlepšování. V každém případě pro to uděláme maximum, i když zatím nevíme, jak překonat opatovickou katastrofu, jež dosáhla regionálních rozměrů a dokonce byla pravidelně zmiňována v hlavním večerním televizním zpravodajství. Již se na vás těšíme a připravujeme a vězte, že se od nás můžete nadít čehokoliv.

Václav Candra


Copyright © 2005 Aikido Plzeň | XHTML 1.1 a CSS