Etiketa v dojo

Jak se chovat v budo a dojo

O´sensei Budo jako kopmlexní shrnutí všech bojových umění v Japonsku v sobě kromě fyzické stránky boje nese i morální a etické zásady, které jsou Japoncům přirozené nebo mnohem bližší než nám Evropanům či prostě lidem ze západní kultury. Pokud ale chceme studovat bojová umění z Japonska, abychom dokázali více porozumět základním myšlenkám a vůbec správným základům, je nutné s technickou stránkou studovat i morální a etické zásady. Není to pokus býti japonštější než Japonci, ale návod, jak se ke správnému chování alespoň trochu přiblížit. Navíc, kdo má možnost srovnat chování nás Čechů se zahraničím, jistě mi dá za pravdu, že máme často velké rezervy...

Nihon no ko Díky rozdílným mentalitám obou kultur je nutné se povznést nad naše čecháčské paradigma a pokusit se např.začít chovat k ostatním více ohleduplně a slušněji. Druhý rozdíl, který nás dosti odlišuje nejen od Japonců, ale od mnoha dalších zemí je náš přístup k věci, možná pramenící z komunistické minulosti. Zatímco Japonec či cizinec se řídí předpisy nebo zákony automaticky, Čech hledá díry v zákonu či předpisu, jak by se dal obejít nebo porušit a ještě bohužel přináší sebeuspokojení nad porušením, jakým si falešným vítězstvím... Nemůžeme se pak divit vysoké neukázněnosti na silnicích a ve společnosti. Pokud dokážeme toto paradigma potlačit nebo se snažit jej odstranit, otevřeme si bránu k velkému bohatství osobního růstu a možná i někoho pozitivně ovlivníme ve svém okolí.
V dojo a vůbec v budo bychom měli studovat obojí, tedy technickou a etickou, morální stránku. Proto připravujeme jakýsi popis nebo návod, jak se správně chovat v dojo, ale nejen tam.

Jak se správně chovat v dojo?

Jsme sice jiný než japonský národ, nikdy nemůžeme dohnat bohatost a složitost japonské mentality vyplývající z jejich minulosti. Japonci mají etiku chování doslova vrozenou a je téměř nemyslitelné, narozdíl od nás, jistý kodex chování porušit. Neměli bychom se snažit být japonštější než Japonci. Cvičíme však japonské bojové umění, klaníme se při tréninku jako Japonci, nosíme japonský tradiční oděv, vyslovujeme pozdrav, poděkování i názvy technik a útoků v japonštině. Chceme-li se pokusit opravdu porozumět Aikido a skutečně jej studovat (ne jen soubor fyzických pohybů), musíme se vedle technik učit i jak se správně chovat v dojo k učiteli a k sobě navzájem. Dojo je pro nás oázou v této hektické době.

Čistota těla Už naše oblečení by mělo být čisté, nehty na rukou a nohou ostřihané tak, abychom nikoho v technikách při úchopech neporanili. Pokud zejména v létě, hlavně my, pánové, jsme celý den v botách, je vhodné si před tréninkem nohy umýt.
Naše tělo nebo kimono by nemělo zapáchat.
Šperky Zejména dámy, ale i pánové by měli dbát na to, by si sundali všechny řetízky, naušnice a prstýnky. To jsou v bojovém umění velmi nebezpečné předměty, které nejednou byly zdrojem zranění. Na trénink je sundejte, uschovejte do nějaké tašky a vezměte s sebou do dojo, kde své šperky budete mít pod kontrolou.
Čistota ducha Do dojo bychom měli vstupovat s čistou myslí. Co se tím rozumí? Tradiční japonské čajovny mají snížený vchod tak, aby vás donutili poklonit se při vstupu. Tím symbolizujete odložení svých každodenních starostí a pro čajový obřad je vaše mysl plně koncentrovaná.
Stejně tak bychom se měli poklonit při vstupu do dojo.
Začátek tréninku Před začátkem tréninku bychom se měli protahnout a případně tělo zahřát cviky. Je to vaše jediná tělesná schránka. Po té si sednout do řady do posedu "seiza" (typický posez v Japonsku, kdy sedíme v kleče a zároveň na patách; u žen vzdálenost kolen na 1 pěst, u mužů max. na 2 pěsti, více je neslušné). V seiza vyčkáme učitele, který zahájí trénink. Ten předstoupí před ostatní a též se posadí do pozice seiza. Společně se pak pokloní ke kamize (místo, kde je obraz O´Senseie, kaligrafie a v Nishio ryu i obraz Nishio Senseie).
Po té se učitel otočí ke studentům a opět společně provedou poklonu a pronesou "onegeashimasu" /čti onegejašimas/.
Učitel zahájí trénink budˇ rozcvičkou, může někoho pověřit.
Kamiza Kamiza je prostor v dojo, kde jsou obvykle pověšeny kaligrafie, obraz O´Senseie, popř. Nishio Senseie. Před tímto prostorem bychom se neměli zdržovat v seiza, či dokonce v seiza zády ke kamize. Pokud už jsme na straně dojo, kde je kamiza, měli bychom sedět v seza bokem ke kamiza a bokem k dojo.
Když jdu s někým cvičit Pokud jdu s někým cvičit navzájem bychom se měli poklonit, ideálně v seiza, popř. ve stoje hlubší poklonou a pronést na začátku "onegeashimasu" /čti onegejašimas/ a na konci společného cvičení stejnou poklonou a pronesením "domo arigatou gozaimashita" /čti domo arigató gozajmašta/.
Když učitel ukazuje nebo opravuje Vždy, když učitel něco vysvětluje pro všechny, měli by ostatní sedět v seiza. Stejně tak, když učitel opravuje jen někoho, měl by dotyčný student nebo i okolí sedět v seiza. Druhým důvodem kromě zdvořilosti je i vytvoření prostoru učiteli na demonstraci techniky. Po tom, co vás učitel opraví je slušné poděkovat úklonou a pronesením "domo arigatou gozaimashita" /čti domo arigató gozajmašta/.
Nerušit Zkusme být lepší tím, že naše ohleduplnost bude i ve zvukovém projevu, tedy zkusme co nejméně mluvit. Rušíme tím ostatní a sebe a partnera ve cvičení tím zdržujeme. Pookud už musíte opravdu sdělit "k věci", sdělte to potichu a krátce.
Nesnažit se suplovat učitele - tím se rozumí, že pokud pokročilý jde cvičit se začínajícím, není třeba začínajícímu předat veškeré znalosti. Pokud uvidíte opravdu chybu, snažte se jednou, dvěma větami poradit a dále nechat případně na učiteli, který trénink vede.Nic horšího nemůže být, pustí-li se pokročilý do několikaminutového výkladu svých znalostí, začátečník si odnese nakonec jen jednu informaci a velký zmatek...
Pokud necvičím Pokud z nějakého důvodu náhle nemůžete cvičit, nebo cvičíte ve trojici a čekáte, až přijdete na řadu, vždy se snažte stát u kraje dojo tak, abyste se vyhnuli případnému střetu s dalšími. Pokud nemůžete danou techniku cvičit, sedněte si na kraj do seiza, popř. se domluvte s vyučujícím a posaďte se např. na lavičku na kraji dojo.
Pomáhejte ostatním - sami se tím učíte. Roste Vaše technická i duševní úroveň. V konečné fázi na tom vyděláte, neboť pomáháte zvýšit úroveň v dojo, a tím i lepší podmínky pro váš růst. To platí i o vzájemném respektu
Na konci tréninku je po pozdravu stejně jako na začátku, jen s rozdílem v poděkování - "domo arigatou gozaimashita" /čti domo arigató gozajmašta/ slušností poděkovat i všem, se kterými jsme při tréninku cvičili za to, že nám umožnili si techniku s nimi zacvičit, vyzkoušet či se něco nového naučit.
Pokora V Japonsku je standardní např. to, že učitel opouští dojo první po konci tréninku, pokud zrovna něco nevysvětluje studentům. Zpravidla se o úklid, zavírání či zkrátka opuštění dojo starají "mladší" technické stupně, tedy kohai. Mělo by to být samozřejmostí pro každého studenta, pomoci vždy s něčím. Pokorou si pěstujete vnímavost, citlivost a skromnost, to je Vaše brána k vyšší úrovni, nejen technické.
Před opuštěním dojo se přesvěčte, že máte vše, co jste přinesli do dojo, u vchodu se v seiza pokloňte směrem ke kamize a dojo opusťte.ZPĚT NA HL.STRÁNKU

____ INFORMACE ____
KDE a KDY cvičíme

O Aikido
Časté otázky

Členství v oddílu
Bezhotovostní platba
Objednání zbraní a kimona

_____ DOJO _____
Trénink
Požadavky na zkoušky
Aikido Toho Iai
Shin ToHo
Oh Mori Ryu

Slovníček
Desatero
Etiketa v dojo
Japonský meč

_____ VIDEA _____
Aikido Toho Iai
Shin ToHo
Oh Mori Ryu

Kata JO 41
Kata JO 31
Kata Jo 13
Copyright © 2005 Aikido Plzeň | XHTML 1.1 a CSS