Desatero zásad chování v AIKIDO DOJO:

Ve všech dojo (tělocvična pro bojová umění) na světě, kde se cvičí aikido, je umístěn obraz O´Senseie, zakladatele aikido. Tím je zachována duchovní přítomnost jeho výjimečné osobnosti. Mnohdy je k obrazu přidávána i kaligrafie "Aikido". K aikido patří i důležitá součást, a to jsou ETICKÉ ZÁSADY, které platí nejen v našem dojo ALE VŠUDE PO SVĚTĚ:

1) Při příchodu do dojo se pokloň u vchodu. Symbolizuješ tím odložení svého "já" a svých starostí před dojo, pro studium aikido nejsou potřeba. Stejně tak se pokloň při odchodu z dojo.

2) Snaž se, pokud Ti to škola nebo profese dovolí, chodit na tréninky včas. Pokud z naléhavých důvodů přijdeš pozdě, posaď se do seiza u vchodu a vyčkej na pokyn vyučujícího. Ten nese během tréninku zodpovědnost za všechny a musí mít přehled, kdo přišel nebo odešel.

3) Při začátku nebo konci tréninku se snaž zařadit do řady dle technického stupně, alespoň v pořadí od vchodu: černý pás, hakama, kimono, jiný cvičební oděv (např. tepláky a triko)

4) Když jdeš s někým cvičit, je slušností se mu poklonit z pozice seiza (posez na patách). Tím děkuješ za možnost techniku si vyzkoušet. Poděkovat nezapomeň i po ukončení zkoušení techniky.

5) Pokud tě učitel bude opravovat, nebo se ti věnovat individuálně, je slušností a všude ve světě samozřejmostí sedět v pozici seiza a po výkladu učiteli poklonou poděkovat.

6) Pokud se chceš na něco zeptat učitele, pokloň se mu a oslov jej "sensei…." (sensei=učitel bojového umění). Je neslušné a nevhodné poskakovat na druhé straně dojo a vykřikovat nebo mávat či jinak na sebe upozorňovat…

7) Při tréninku se snaž příliš nemluvit. Pokud chceš něco sdělit druhému, snaž se tak, aby to slyšel jen on, nikoli celé dojo.

8) Snaž se poslechnout ve všem učitele, který trénink vede. Jeho úkol je ukázat cestu. Učitel nebude nikdy po tobě chtít nemožné nebo něco nebezpečné.

9) Dodržuj přirozenou hierarchii, tj. hlavní slovo má sensei dojo, pak jeho asistenti, pak ostatní černé pásky, pak pokročilí (hakama), pak ostatní., dále vztah sempai x kohai. (sempai je ten co cvičí déle, kohai je ten, co cvičí kratší dobu) kohai by měl přirozeně respektovat sempaie a naopak.

10) Buď příjemný na ostatní, budou příjemní na tebe. Snaž se na ostatních vidět ty lepší stránky, ostatní budou přemýšlet stejně o tobě. Respektuj ostatní, budou respektovat tebe.
ZPĚT NA HL.STRÁNKU

____ INFORMACE ____
KDE a KDY cvičíme

O Aikido
Časté otázky

Členství v oddílu
Bezhotovostní platba
Objednání zbraní a kimona

_____ DOJO _____
Trénink
Požadavky na zkoušky
Aikido Toho Iai
Shin ToHo
Oh Mori Ryu

Slovníček
Desatero
Etiketa v dojo
Japonský meč

_____ VIDEA _____
Aikido Toho Iai
Shin ToHo
Oh Mori Ryu

Kata JO 41
Kata JO 31
Kata Jo 13


Copyright © 2005 Aikido Plzeň | XHTML 1.1 a CSS